Samanage - CMDB & Intergration

ניהול הנתונים שלך בצורה היעילה ביותר

צור קשר

CMDB

Samanage מציע מסד נתונים לניהול תצורה (CMDB) המסייע לך לעקוב אחר פריטים בתשתית שלך, יחסי מפה בין רכיבי תשתית, ולחזות את השפעת האירועים ואת השינויים שעל הסביבה שלך.

Intergration

שפר את ה-Service Desk ואת ה-Asset Management a על-ידי שילוב עם למעלה מ – 200 יישומי ענן