SignRequest
חתימה דיגיטלית
כולל ממשק עברית

SignRequest הינו סטנדרט גלובלי לביצוע חתימה דיגיטלית ,המסייע ללקוחות להבטיח את ניהולן של עיסקאות עד לחתימה סופית, למכן תהליכי עבודה ולחתום על כל מסמך בכל מקום ובכל עת. המערכת מיושמת על פלטפורמת ענן מאובטחת ובכל טכנולוגיה מוכרת לצורכי חיתום הצעות,חוזים,הסכמים,דוחות ועוד

השירות של SignRequest תומך כמעט בכל סוג המסמכים/קבצים כדוגמת Microsoft Word, Excel ו-PowerPoint בנוסף לעשרות רבות של פורמטים נתמכים.

SignRequest- דפי מידע כלליים

SignRequest - Legality of a Digital

SignRequest Security

SignRequest Security
SignRequest ISO/ IEC 27001

SignRequest Terms of Service

Terms and Conditions
איכות בשירות

מאות הלקוחות שלנו בישראל נהנים מתמיכה מקומית איכותית ושירותית המשתלבת עם טכנולוגיות מובילות,עדכניות ומתחדשות להובלת לקוחותינו לקידמת הבמה העולמי.

איכות המוצר

את הפעילות בישראל מוביל צוות ניהול בכיר הכולל מומחים לטכנולוגיות מחשוב בעלי עשרות שנות ניסיון בניהול, תפעול ושירות של מאות לקוחות בארץ ובעולם. לחברה ניסיון רב גם בהטמעה ובאינטגרציה בין מערכתית ובעלת מומחיות בפיתוח והתאמת הפתרונות מבוססי ענן לצרכי הארגון תוך שמירה על רמת מיומנות טכנית גבוהה ביותר.