IConduct - ניהול ממשקים

הנה פלטפורמת מחולל ממשקים גנרי לאינטגרציה מורכבת בין מגוון רחב של מערכות מידע שונות.
פלטפורמת ניהול ממשקים מאפשרת להתמקד באפיון והגדרת התהליך הארגוני הרצוי, תוך דילוג קליל על משוכות טכנולוגיות וחסמי ידע. נצרכת ופועלת על הענן , וללא צורך בהתקנת סביבת עבודה ופעילות של אנשי IT

ללא ידע טכני , ויכולות תכנות או שפת קוד , תוכלו לחבר בין יישומים הפועלים החברה שלכם בקלות. תוכלו לקשר מערכות באופן היברידי מלא בין מערכות ענן למערכות קבועות ועוד פעילויות נוספות באמצעותנו . Iconduct ניהול ממשקים, דוגמת את מערכות הקצה באופו יזום ובאינטרוואלים קבועים מתוך הפלטפורמה החוצה , אל צד השני של הממשק . כל הפעילות הזו נעשית על הזיכרון הפנימי ( RAM ) במהירות גבוהה ביותר ולא מתבצעת כתיבה של המידע המועבר על גבי הדיסקים

סקירה כללית

ניהול ממשקים –  Iconduct

IConduct ניהול ממשקים מגדירה תהליכים באמצעות מגוון קונקטורים מבוססי Api לתמיכה בתהליכים עסקיים אוטומטיים על מגוון רחב של מערכות ארגוניות בסביבות עבודה שונות.

המערכת מציגה באופן ויזואלי את כל הטבלאות עד לרמת השדה הבודד ומאפשרת באמצעות גרירה פשוטה של שדות ליעדם הנדרש בדיוק כפי שרציתם , מונעת טעויות אנוש ומצמצמת משמעותית את פיתוח הממשק

IConduct להגדרת ממשקים מבוססי API הכוללת קונקטורים מובנים לעשרות רבות של מערכות ליבה ארגוניות

מיושמת בקלות ובפשטות בסביבת ענן או בשרתי הארגון על פי בחירה תוך הקטנה דרמתית של תקורות יישומי האינטגרציה בארגון בד בבד עם תרומה מיידית לשורת הערך התחתונה של ניהול ממשקי הארגון.

על תכונות המוצר
Process Integration

IConduct לניהול אוטומטי של מגוון רחב של תהלכים ארגונים

בין אם אתה רוצה לעדכן מחירים בזמן אמת בתעודות המתאימות או לעדכן את מערכות הפיתוח ההנדסיות כאשר מדווחת תקלה - Iconduct יעשה את העבודה !

לגלריית וידאו

תן למערכת לעבוד בשבילך וצור במקביל ערכים איכותיים לפעילות העסקית באופן יומיומי

באמצעות מערכת ללא כל קידוד או ידע טכני מקדים וללא כל כתיבה למעט שימוש בזכרון , תוכל לקשור בין מערכות,לקבוע בין היתר גם את תדירות העדכונים ולקבל אתראות בזמן אמת על כל אירוע שלא הושלם מסיבה כל שהיא.

קבל גרסת ניסיון

מחולל ממשקים חכם המיושם בטכנולוגיה מתקדמת לקבלת נראות מלאה בכל שלב

המערכת מציגה באופן ויזואלי את כל הטבלאות עד לרמת השדה הבודד ומאפשרת באמצעות גרירה פשוטה של שדות ליעדם הנדרש בדיוק כפי שרציתם , מונעת טעויות אנוש ומצמצמת משמעותית את פיתוח הממשק

לדפי מוצר