Docebo - דיווח מתקדם

צור דוחות מותאמים אישית ומרכזי שליטה הכוללים רק את הנתונים שאתה צריך לראות

צור קשר

עקוב בקלות אחר התקדמות הקורסים , השלמתם והצלחת ההדרכה הכוללת עם דוחות מובנים, נקיים ובעלי מרכזי שליטה הניתנים להגדרה באמצעות כלי דיווח רבי עוצמה

Dig deeper

לחפור עמוק יותר לתוך נתוני ההכשרה עם דוחות מיוחדים

עקוב אחר ביצועי הלומד באמצעות דוחות בלחיצת כפתור או בנה דוחות משלך בקבוצות תוכניות למידה. צור אישורים ותאריכים למגוון קורסים בשדות נתונים למשתמש

dashboards for all

צור מרכזי שליטה לכל המשתמשים

נבנה עבור הצרכים של אנשי מקצוע התובעניים ביותר, Docebo מספקת מגוון רחב של לוחות מחוונים להגדרה עבור הלומדים והמנהלים כאחד. בתצוגה אחת - הערכות , גרפים , ונתונים של פעילויות (ואיכותיות) הכשרה

לגלריית וידאו