Docebo - ביצוע רישום אוטומטי

תנו לנו ולאוטומציה לעשות את העבודה עבורכם

צור קשר

Docebo משאיר מנהלים עם יותר זמן עבור ערך מוסף עבור הלומדים שלהם על ידי אוטומציה של משימות חוזרות

Automate user group

אוטומציה של קיבוץ משתמשים והרשמה

הקצה רישום אוטומטי של משתמשים שעומדים בקריטריונים מסוימים בקורסים ובתוכניות למידה בהתאם לכללים שתגדיר , עבור דברים שרלוונטים רק אליהם כקבוצה ספציפית
לדוגמא - על כל המזכירות לעבור קורס עם Word

New-user population

השבתה ואכלוס משתמשים חדשים

על ידי הגדרה אוטומטית של ביטול משתמשים לאחר תאריכים או תקופות זמן מסוימות, באפשרותך להסיר את הצורך בביטול חשבונות משתמשים באופן ידני ולהתיר/להגביל את הגישה אל LMS. העובדים עוברים שינויים בחברה שלך , מתקדמים ונסוגים לאחור , והתכנים הרלוונטים עבורם משתנים גם הם . הכל תחת פיקודך

קבל גרסת ניסיון