123formbuilder - נותנים לכם מרחב פעולה ליצור כל דבר שתרצו

יצירת החופש שבגבולות

צור קשר

נותנים לכם מרחב פעולה ליצור כל דבר שתרצו

יצירת החופש שבגבולות

123ContactForm also for Using rules & conditions

בנה לך בית מאין ספור לבנים

הצג שדות ספציפים או דלג עליהם באופן המותנה למידע הנקלט בזמן אמת.

באמצעות סדרה של כלליים דינמיים אתם יכולים לנתב משיבים רק לשאלות המתאימות להם.
עשה שימוש בהסתעפויות באופן שרק שדות או אפילו דפים שלמים יהיו רלוונטיים לנשאלים שלכם ובכל להפקי את המקסימום מידע במינימום שאלות.

שלח הודעות מותאמות לאנשים או קבוצות ספציפיות

מערכת ניהול ההודעות מאפשרת לכם לשלוח הודעות אוטומטיות לנמענים מיד עם סיום קליטת הטופס.
תוכלו להתעדכן בזמן אמת כאשר משימת קליטת המידע באמצעות מערכת הטפסים הגיעה לסיומה המלא.

לגלריית וידאו

הפניה למקומות אחרים

לבסוף, אך לא פחות חשוב, כתובת האתר שאליה משתמשים מפנים מחדש לאחר השליחה (אם אתה משתמש באפשרות זו) יכולה להיות שונה בהתאם למידע שהם מזינים הפנה משתמשים לדף שמספק אינפורמציה המותאמת לדרישות הספציפיות שלהם.

קבל גרסת ניסיון