רשימת קונקטורים

מומחים בליצור אינטגרציות משותפות

צור קשר

Group B Connectors

רכיבי קישור למערכות אפליקטיביות , למשל Salesforce, Priority וכיוצ"ב  – ראה רשימת קונקטורים מצורפת.
ניתן להרחיב למערכת אחת נוספת בעלות חלקית ואין בהכרח צורך לקפוץ מיד לחבילה הבאה.
ניתן להתממשק באמצעות טכנולוגיות גנריות הקיימות במוצר לכל מערכת המאפשרת התממשקות
כאשר בהחלטת IConduct R&D האם לפתח קונקטור יעודי

Unlimited Group A Connectors

ישויות מידע כדוגמת מסדי נתונים רציונליים, מגוון פורמטים של קבצים, FTP/SFTP ועוד – ראה רשימת קונקטורים מצורפת.

Processes
Scheduled/Total

כמות הממשקים (תהליכים עיסקיים) שניתן ליישם סה"כ / ניתן לתזמן לביצוע אוטומטי. הרעיון הוא שעבור כל ממשק מתוזמן תוכלו להחזיק ממשק test/dev לטובת רוויזיה תהליכית.
חשוב לציין שתחת כל process  ניתן להגדיר כמה sub-processes שרוצים (ללא הגבלה).
למשל – ניתן ליישם בתהליך אב אחד – תהליך בן שיסנכרן לקוחות ועוד תהליך בן שיסנכרן אנשי קשר ועוד תהליך בן שיסנכרן הזמנות.
לדוגמא – אצל לקוח מבוצע בתהליך אחד סנכרון של מאות שדות מ-17 ישויות במספר תהליכים בנים שיושמו תחת אותו תהליך אב ונספרים כמובן כתהליך אחד בלבד.

Parallel
Execution

כמות התהליכים שניתן להריץ במקביל. למשל, במקרה של 4 תהליכים מקבילים שרצים בגרסת Professional, התהליך החמישי (ואלו שאחריו) יחכה בתור שאחד מהם יסיים ואז יכנס אוטומטית לפעולה.

Flexible API / Online Processes

רכיבי מערכת המאפשרים לבצע קריאות להרצת ממשק ממקור חיצוני (כולל העברת פרמטרים). למשל בלחיצת כפתור במערכת קצה ניתן להריץ ממשק שיסנכרן מידע למערכת יעד