Esignlive - אוטמציה והגדרות

תנו למוצר לעשות את העבודה עבוכרם

צור קשר

אוטומציה והגדרות

[icon color="Accent-Color" animation_speed="Slow" icon_size="60" animation_delay="" image="basic_heart.svg"]

Workflow

הגדרת כללי זרימת עבודה על מנת יצירת תהליך חתימה לאוטומטי לחלוטין , ובכך למנוע ממסמכים לחזור במידה וחסרה חתימה, פרטים ראשוניים או נתונים אחרים

[icon color="Accent-Color" animation_speed="Slow" icon_size="60" animation_delay="" image="basic_mouse.svg"]

תצורת זרימת עבודה

הגדר את סדר החתימה, כללי נראות מסמכים, כללי אימות, נציג החתימה ועוד על מנת לסלול את הדרך הנכונה ביותר בעיניך , עבור הצלחת העסקה

[icon color="Accent-Color" animation_speed="Slow" icon_size="60" animation_delay="" image="arrows_rotate_dashed.svg"]

תבניות לשימוש חוזר

כל פעם מהתחלה ? לא אצלנו. צור תבניות ופריסות הניתנות לשימוש חוזר כדי לצמצם את הצעדים להכנת המסמך, כגון הוספת מיקומי חתימה ומיקום

[icon color="Accent-Color" animation_speed="Slow" icon_size="60" animation_delay="" image="basic_video.svg"]

'מסלול מהיר'

השתמש בתכונה 'מסלול מהיר' כדי להפוך את יבוא המסמכים לצורה אוטומטית באמצעות כתובת אתר ייחודית שנגדיר מראש ויעל משמעותית את הליך החתימה

Fast Track

"המסלול המהיר"

לרשותכם יכולת חדשה וחזקה מאוד - תכונה שאנו מכנים "מסלול מהיר".
עד להפעלת תכונה זו, היו למעשה שתי דרכים ליצור ולשלוח חבילות לחתימות: להשתמש באופן ידני בממשק גרפי או הסתמכות על ערכת פיתוח התוכנה שלנו בכדי לכתוב קוד כלשהו ולבצע אוטומציה של החתימה האלקטרונית מתהליך עסקי אחר. למרות שהאחרון אינו קשה במיוחד, הוא עדיין דורש מיומנויות תכנות.

ה"מסלול מהיר" מציג אפשרות שלישית, מנגנון אינטגרציה מהיר וקל במסגרתו אתה פשוט יוצר תבנית ומגדיר כתובת המשויכת למסלול המהיר. לאחר מכן תוכל להפיץ את כתובת האתר לחתימה פוטנציאלית על ידי דוא"ל או להטביע אותו בקלות לתוך אתר אינטרנט.
הכתובת הזו תציג בפני החותמים טופס פשוט מבוסס דף אינטרנט שבו הם יכולים לספק את שמם ואת כתובת הדוא"ל שלך לפני שתמשיך את המסמך סקירה וחתימה. והנה ,אפס תכנות ואינטגרציה מיידית