Esignlive - חתימה דיגיטלית

נסו עוד היום את גרסת ניסיון שלנו

צור קשר

חתימה דיגיטלית

https://cloudcom.co.il/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_heart.svg

שמירה מדויקת

אם מתבצע שינוי בין החותמים, הוא מזוהה אוטומטית והמסמך מבוטל, כך נוכל לדעת בבירור אם מי שרצינו שיחתום אכן חתם אישית

https://cloudcom.co.il/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_mouse.svg

אבטחת מסמכים

מבטיח את השלמות של המסמכים החתומים על ידי החלת חתימה דיגיטלית וחותם אישי עבור כל אדם בעסקה

https://cloudcom.co.il/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_rotate_dashed.svg

אימות בלחיצה אחת

הטמעת החיתום אל תוך מסמך PDF חתום. כולל תהליך אימות קל בלחיצה אחת, כדי לאמת את שלמות המסמך וחתימות

https://cloudcom.co.il/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_video.svg

אישורים דיגיטליים

מבחר אפשרויות לחתימה מקומית ורוחבית עבור ארגונים המסתמכים על כמה אישורים דיגיטליים לצורך סגירת העסקה

Digital Signature for EACH & EVERY Signer

חתימה ספציפית עבור כל משתתף

SignRequest מאבטח חתימה של כל אדם במסמך באמצעות טכנולוגיית חתימה דיגיטלית כך שאם נעשה שינוי בין החותמים, החתימה שלהם תבוטל בעליל. זה מרתיע הונאה מספק שביל ביקורת אמין יותר. Audit מוטבע ישירות במסמך וכתוצאה מכך קובץ יחיד שקל יותר לאמת ולנהל.

VS

Digital Signature
for ALL Signers

חתימה כללית משותפת

בכמה פתרונות מתחרים של חתימה אלקטרונית מתבצע הליך החתימה רק בשולי המסמך , מה שמאפשר לשנות את תוכן המסמך במעבר בין החותמים !!! זאת ועוד, Audit שלהם , המהווה את האסמכתא לחוקיות החיתום זמין רק כקובץ נפרד מה שגורר את קיומם של שני קבצים לעיסקה אחת.