SignRequest- עסקים עם כל העולם

להסתובב ללא נייר בכל מקום בעולם תוך עמידה בתקנות ספציפיות למדינה

צור קשר

עסקים בכל העולם

[icon color="Accent-Color" animation_speed="Slow" icon_size="60" animation_delay="" image="basic_heart.svg"]

מרכזי נתונים עולמיים

פועל על מרכזי נתונים ברמה עולמית לעמידה בדרישות אבטחה תוך שמירה על תאימות עם מגוון רחב של תקני אבטחה

[icon color="Accent-Color" animation_speed="Slow" icon_size="60" animation_delay="" image="basic_mouse.svg"]

שפות ותמיכה

ריבוי שפות מגוון הכולל תמיכה טכנית מלאה בכמה מאפיינים בין היתר גם בשעות עבודה מקומיות ובתמיכה עצמית באופן מקוון באמצעות הפורומים או קהילת המשתמשים

[icon color="Accent-Color" animation_speed="Slow" icon_size="60" animation_delay="" image="arrows_rotate_dashed.svg"]

יישומי ענן

על-ידי מינוף הרשתות הגלובליות של מרכזי הנתונים של שותפי הטכנולוגיה שלנו כדוגמת IBM , Amazon , Microsoft Azure מוצעים גם מופעים ציבוריים ופרטיים כאחד במיקומי ענן גלובליים נוספים

[icon color="Accent-Color" animation_speed="Slow" icon_size="60" animation_delay="" image="basic_video.svg"]

חוקים גלובלים

תמיכה בדרישות eIDAS לחתימות אלקטרוניות מתקדמות ומוסמכות כך שתוכלו לנהל את כל המדינות החברות באיחוד האירופי גם דרישות תמיכה עם אחרים במרחב הגלובלי