SignRequest- עסקים עם כל העולם

להסתובב ללא נייר בכל מקום בעולם תוך עמידה בתקנות ספציפיות למדינה

צור קשר

עסקים בכל העולם

https://cloudcom.co.il/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_heart.svg

מרכזי נתונים עולמיים

פועל על מרכזי נתונים ברמה עולמית לעמידה בדרישות אבטחה תוך שמירה על תאימות עם מגוון רחב של תקני אבטחה

https://cloudcom.co.il/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_mouse.svg

שפות ותמיכה

ריבוי שפות מגוון הכולל תמיכה טכנית מלאה בכמה מאפיינים בין היתר גם בשעות עבודה מקומיות ובתמיכה עצמית באופן מקוון באמצעות הפורומים או קהילת המשתמשים

https://cloudcom.co.il/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_rotate_dashed.svg

יישומי ענן

על-ידי מינוף הרשתות הגלובליות של מרכזי הנתונים של שותפי הטכנולוגיה שלנו כדוגמת IBM , Amazon , Microsoft Azure מוצעים גם מופעים ציבוריים ופרטיים כאחד במיקומי ענן גלובליים נוספים

https://cloudcom.co.il/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_video.svg

חוקים גלובלים

תמיכה בדרישות eIDAS לחתימות אלקטרוניות מתקדמות ומוסמכות כך שתוכלו לנהל את כל המדינות החברות באיחוד האירופי גם דרישות תמיכה עם אחרים במרחב הגלובלי