SignRequest - איך זה עובד ?

מערכת אינטרנטית לבנייה ועיצוב חתימות

צור קשר

השולחים

3-בדוק סטטוס
לוח המחוונים עוקב אחר מצב כל העסקאות שלך.
שולחים מקבלים הודעה גם בדוא"ל כאשר הנמעים השלימו את חתימת מסמכים

2-הכן ושלח מסמכים
גרור ושחרר בלוקים של חתימה כדי לקלוט נתונים אל תוך השדות. שלח אזכור בדוא"ל ותודיע להם שהגיע מסמך המחייב את החתימה שלהם

1-יצירת העסקה
השולחים מזינים את שמות החותמים ואת המידע המשלים הנדרש, מעלים מסמך אחד או יותר וקובעים את ההגדרות כגון שפה,תאריך תפוגה ועוד

החותמים

3-שמור את המסמך 
כאשר כולם חתמו, יישלח קישור למסמכים שהושלמו אל החותמים יהיו זמנים ב- SignRequest .
משתמשי האפליקציה לנייד יכולים לשמור מסמכים גם בשירות אחסון הענן

2-לסקור ולחתום
רמזים חזותיים ותיבות חתימה צבעוניות ידריכו את החותם לחתום, ליזום או להוסיף נתונים למסמך. לאחר שהחתימה בוצעה , המסמך מנותב באופן אוטומטי בחזרה אל השולח ואל החותם הבא

1-פתח את ההזמנה
כל חותם מקבל הזמנה בדוא"ל עם קישור למסמכים הרלוונטים.
החותם עשוי לבקש לאשר את זהותו לפני הצגת מסמכים לצורכי אימות וביטחון