Mover - File Migration

Mover הוא כלי יעיל במיוחד להעברת נתונים בין ספקי אחסון בענן המשרת מגוון רחב של ספקי שירות מובילים בשוק כדוגמת Box ועוד.
פעילות הסבת המידע מיושמת באמצעות פרוצדורות API שהותאמו במיוחד לכל אחד מספקי השירות תוך שמירה מלאה על חוקיות המידע, החל מהעתקת המידע במקור ועד להגעתו ליעד שנבחר.

באמצעות ממשק משתמש נוח קל ויעיל, ניתן להעביר מידע בכל נפח שנדרש ובכל מבנה שנתמך על ידי הספק ,בצורה מהירה ומאובטחת הכוללת בין היתר את הצפנת המידע, דיווח מלא על תקלות ואפשרות לבצע מספר סבבים עד להשלמה מלאה של התהליך כולו

אזור הוידאו של Mover

mover.io | Simple Proxyless config for sentry MBA

Using Mover.io to help merge cloud drives