123formbuilder - עשו איתנו את הצעד ועברו למגרש הגלובלי

פלטפורמה נוחה שתרחיב עבורך את כל רשת הלקוחות

צור קשר

עשו איתנו את הצעד ועברו למגרש הגלובלי

פלטפורמה נוחה שתרחיב עבורך את כל רשת הלקוחות

123ContactForm also for building your surveys

צור טפסים מרובי שפות

הפלטפורמה שלנו מאפשרת לך בקלות לבנות וסקרים מרובי שפות בקלוט וביעילות.

לרשותכם שפות נוספות הנכללות בתפריט שנפתח בחלק העליון של הטופס שממנו יכולים המבקרים לשלוט בשפה המוצגת.

באמצעות ניהול חכם של שפות שונות תוכל לחצות מחסומים תרבותיים ולהגיע לשיעורי המרות גבוהים יותר במרחב הגלובי.

הודעות מותאמות אישית במגוון רחב של שפות

הכל יכול להיות מתורגם לכל שפה: תוויות שדה טופס, הוראות שדה, הודעות דוא"ל הודעות, הודעות תשלום, הודעות מערכת.

כאשר אתה משתמש בשפה אחת, ניתן לתרגם את כל הודעות הטופס מאנגלית לשפה זו.

לגלריית וידאו