Docebo - עדכונים והתראות

הישאר מחובר ורלוונטי בכל זמן

צור קשר

קבל הודעות אוטומטיות בזמן אמת על התקדמויות, השלמות, הסמכות, הישגים, הערות ותרומות תוכן שנוצרו על ידי משתמשים

Customizable and delivered notification

עדכונים היישר אלייך

Docebo מציעה יותר מ 70 תבניות הודעה שונים בשבילך על מנת שתדע במדויק מה קורה, כך אף פעם לא תחמיץ פעימה בתוכנית הלמידה של העובדים שלך

Automatic alerts

קדם תוכן למידה חדש עם התראות אוטומטיות

מיד עם פרסום המידע , באופן אוטומטי תוכל להגדיר הזמנת מומחים לנושא ועל מנת לסקור אותו לתרום לשיחה , אתה תקבל התראה שפורסם תוכן , תוכל להפעיל אותם , והם יוכלו למשב

לגלריית וידאו