Onelogin Adaptive Authentication

Identify and respond to high‑risk logins

צור קשר

 Onelogin Adaptive Authentication

Identify and respond to high‑risk logins

Onelogin for Detecting High-Risk Logins

Onelogin - מספיק חכם כדי לזהות סיכונים לצורך הפעלת רוטינות אבטחה נוספות

OneLogin Adaptive Authentication משתמש בלמידה של מכונה כדי לקבוע אם להציג למשתמשים אימות רב-גורמים (MFA). הוא משתמש במגוון רחב של מקורות , כולל רשתות, התקנים, גיאוגרפיה וזמן, כדי לבנות פרופיל משתמש כדי לאמוד את הסיכון בניסיונות התחברות חשודים

במקרה של זיהוי סיכון מופעלות רוטינות לאימות רב גורמים, בין אם באמצעות OneLogin Protect או באמצעות ספק צד שלישי

Onelogin - Drives Security

Onelogin משתמש במנגנון דחיפת הודעות למכשיר הנייד במהלך תהליך ניסיון ההתחברות

עם עליה ברמות הסיכון , אימות רב גורמים הפך לנורמה כדי להבטיח גישה לנתונים, יחד עם זאת לעיתים הנסיונות הללו מקשים על נוחות השימוש

בדיוק בנקודה זאת מקל הפתרון של OneLogin על המשמשים על ידי מתן אפשרות למשתמשים להגיב על הודעת דחיפה בטלפון החכם או ב- Apple Watch במהלך תהליך ההתחברות

OneLogin Protect זמין בחנויות האפליקציות של Apple ו- Android, ועובד עבור BYOD והתקנים בבעלות החברה

לגלריית וידאו

כיצד עובד המנגנון של Adaptive Authentication