Web Access Management

Extend Cloud Security to On-Premises Apps

צור קשר

 Web Access Management

Extend Cloud Security to On-Premises Apps

Onelogin - Web Access Management

(Web Access Management (WAM לשילוב עם הפתרונות הקיימים שלכם מבוססי SAML או LDAP

OneLogin Web Access Management (WAM) הוא פתרון תוכנה מובנה של המערכת המשתלב עם שרתי האינטרנט שלך כדי להבטיח גישה ליישומי האינטרנט המותאמים אישית והמסחריים שלך

באפשרותכם לשלב יישומי אינטרנט מסחריים נפוצים כגון Oracle PeopleSoft ו- SAP Netweaver באמצעות תבניות תצורה קיימות

שלבו את היישומים המותאמים אישית שלכם תוך שימוש בפרוטוקולים סטנדרטיים כדוגמת SAML או LDAP וללא צורך במאמץ מיוחד או בקוד מותאם אישית

Onelogin להקלה משמעותית בתחזוקת האפליקציות האישיות שלכם

OneLogin WAM יכול לשמש כגשר בין ספריית OneLogin לבין היישומים המותאמים אישית שלך על-ידי תרגום פרטי משתמש מספריית הענן לכותרות HTTP מותאמות אישית שהאפליקציות שלך יכולות להבין.
בנוסף לרשותכם ממשקי ה- API להרחבץ יכולת ההתאמה לתמיכה בבקשות גישה ואימות

קבל גרסת ניסיון

Make Legacy Commercial Apps Easy to Access

OneLogin WAM supports many popular commercial applications