Pipedrive - מוצרים

לא משנה מה אתה מוכר , יש לזה מקום בPipedrive

צור קשר
מוצרים
Customize Products

בנה לך מוצר

התאם בקלות את החשבון שלך סביב המוצר הייחודי שלך,הוסף קודי מוצר שונים, עלויות, עלויות לייצר, הערות מיוחדות ועוד

- מציע אפשרויות קישור מרובות
- מאפשר ליצור מסננים מותאמים אישית
- פלטפורמה שתלמד אותך פרטים ודקויות על המוצר
- הגדר מסע שיווקי עם ממשקים שקיימים בPipedrive
- קבל תמונת מצב אינפורמטיבית על הדרך שאתה עומד לפעול

Multiple linking options

מגוון אפשרויות שיווק

מוצרים יכולים להיות מקושרים לעסקאות אשר בתורם יכולים להיות מקושרים ללקוחות או אנשי קשר ספציפיים. בקלות ניתן להגדיר את הבעלות על כל מוצר בתוך החברה שלך, ליצור כפילויות ולמחוק מוצרים בכמות גדולה בעת הצורך

מוצרים הם גם אפשרות גלויה בתוך המסננים שלך, ובאפשרותך לצמצם או לייצא את הנתונים שלך לפי משתני המוצר

לגלריית וידאו