Samanage - Automations & Risk Detection

הגדירו מהלכים מותאמים מראש כך שמהלכה תתבצע כמו שאתם רוצים גם כשאינכם נמצאים במשרד

Learn More

Automations

אוטומציה מסייעת למשתמשים להשיג ביעילות משימות לאורך העבודה , על ידי הגדרת תפקידים לאלמנטים שחוזרים על עצמם לעתים קרובות. מאפשרים לך לנהל בקלות משימות פשוטות ומורכבות בו זמנית.

מספק לך דרך רבת עוצמה, לעורר פעולות המבוססות על תנאים של אירועים חדשים ו / או בקשות

Risk Detection

סביבות ה- IT הן דינמיות ביותר, כאשר משתמשים חדשים, פתרונות תוכנה חדשים ומערכות עורפיות חדשות מתווספים כל הזמן. שינויים מהירים אלה מהווים ברציפות סיכונים חדשים שיש לזהותם ולטפל בהם באופן מיידי. Samanage כל הזמן סורק את סביבת ה- IT שלך כדי למצוא דפוסים בעייתיים, ומאפשר לך לנקוט פעולה מראש ולהגביל את הפרעות השירות.