Samanage - Contract & License Management

פשט, ארגן והפוך לאוטומטי את כל תחום ניהול תאימות של כל רישיונות התוכנה בארגון שלך

Learn More

Contract & License Management

Samanage Contract and License Management עוקב ומאמת את רשיון התוכנה על ידי השוואת תוכנה מותקנת ומשומשת ברחבי הרשת שלך עם הרשיונות בפועל בבעלות החברה.

כאשר מתגלה פער של רשיון תוכנה, תוכל לראות בקלות כמה רישיונות חסרים ולנקוט פעולה כדי לפתור את הבעיה, בין אם באמצעות הקצאה מחדש של רשיון או על ידי רכישת רישיונות נוספים.