Samanage - Problem, Change, and Release Management

המשוואה להצלחה כבר קיימת , האם אתם משתמשים בה ?

Learn More

זהה בעיות ויישם שינויים במהירות וביעילות ולווה את מסגרת ה ITIL. 
יכולת איתור ופתרון הבעיות של כלי הניהול האינטרנטי של Samanage יכסו את כל צרכיך הארגוניים. השתמש בכלי הענן כדי ליישם ביעלות שינויי IT והוצא לפועל כל שינוי שבוצע במהירות ובדיוק מרבי

כלי אישור השינויים של Samanage עוזר לך להבטיח שכל השינויים המתבצעים עולים בקנה אחד עם האסטרטגיה העסקית לפני שהם מבוצעים, לפתור ולאתר בעיות ברגע שהן עולות, לנתח את הסיבות ולהסיר את הבעיה מהשורש. 

תכנון אפקטיבי לשינוים עושה את כל ההבדל בקלות ובנוחות של טרנזקציות ה IT. באמצעות פתרון של Samanage תוכל הן לצפות קדימה והן להתבונן בפרטים הקטנים שעלולים לגרום לטעויות חוזרות.