Samanage - IT Service Catalog

הservice desk שלך צריך לעשות כל כך הרבה יותר מאשר רק לעקוב אחר אירועים

Learn More

IT Service Catalog

מערכת השירות והתמיכה הפנים ארגונית שלך צריכה לעשות הרבה יותר מאשר רק לעקוב אחרי תקלות/בקשות שירות .

באמצעות קטלוג השירותים שלנו, ספקי שירותים פנימיים יכולים להתאים שירותים נכונים לכל אחד ממשתמשי בארגון .

 

בנוסף, באמצעות מחולל התהליכים המובנה של המערכת ניתן להתאים את הדרישות לתהליך הארגוני ,ולהאיץ בכך את פתרון הבעיות. 

Samanage - IT Service Catalog
Samanage - IT Service Catalog