Samanage - Service Level Management

מערכת ה SLA מאפשרת לך להגדיר את רמת איכות השירות, כך שתוכל לבצע באופן ישיר שינויים או שיפורים במידת הצורך

Learn More

Service Level Management

כמנהל מערכת, זה קריטי להגדיר יעדי שירות עבור ה- Service Desk שלך ולוודא שהצוות שלך עונה על יעדי השירות שהגדרת.

עם Samanage, יש לך את היכולת לפקח ולקבל התראה על היעדים שנקבעו בהסכם רמת השירות (SLA), למדוד ביצועים, לנהל בעיות, לעקוב אחר זמן התגובה ועוד.

עם חשיפה עקבית לערכי השירות, תוכל להבין טוב יותר מה עובד מה לא. מהודעות על הפרות ברמת השירות ועד לתמונות בזמן אמת לתאריכי יעד עתידיים, Samanage מסייע לך להאיץ את הצלחת השירות שלך.