Samanage - Service Portal & Knowledge Base

מתן שירות לעובדים באופן מיידי וחלק , וניהול מאגרי ידע ענקיים הם הבסיס החזק לעבודה שוטפת ומוצלחת

Learn More

Service Portal

 Samanage Service Portal מסייע למשתמשים להיכנס לאירועים, לבצע בקשות שירות ולמצוא תשובות מפורטות לנקודות הכאב הנפוצות ביותר שלהם באמצעות ממשק אינטואיטיבי שניתן להשתמש בו על ידי IT וכל ספק שירות פנימי אחר בארגון שלך.

 

הפתרון של Samanage כולל פורטל שירות ידידותי למשתמש, המאפשר למנהלי IT לספק שירות טוב יותר למשתמשי הקצה בכמה ערוצים ובאופן מאורגן ומתועד.

 

צמצום מספר שיחות ובקשות דוא"ל שבוצעו על שולחן העבודה שלך על ידי מתן למשתמשים את היכולת לטפל בבעיות בסיסיות משלהם.

Knowledge Base

 Samanage Knowledge Base מסייע לך לתעד שיטות עבודה מומלצות ופתרונות מומלצים לבעיות, לתקלות שחוזרות ונשנות ולבקשות שירות נפוצות. כאשר מזוהים פתרונות חדשים, מאגר הידע גדל באופן אורגני לאורך זמן ומספק משאב מעודכן המסייע להסיט בקשות עתידיות