Box Drive הכונן החכם שמשנה את כללי המשחק !

Box Drive הכונן החכם שמשנה את כללי המשחק !

צור קשר

   Single Sign On

Box SSO

שימוש ב SSO מנטרל פריצות האבטחה מהחמורות בנמצא כדוגמת פישינג וגנבת סיסמא.

במקרה של שימוש בשירותי SSO המשתמש בין היתר לא נדרש לזכור מספר ססמאות רב והתחברות לשירותי המחשבו שלו עוברים תהליך של זיהוי (תעודת האוטנטיקציה ) ומשם במעבר שקוף ל Box

זכירת מספר גדול של סיסמאות לעיתים מביאה את המשתמש להוריד אותם לכתב (פריצת אבטחה חמורה) ולעיתים מאלצת את המשתמש "למחזר" סיסמא אחת במספר מערכות וחלקן מחוץ לארגון בשרותים אחרים בהם הוא משתמש

Box מאפשרת ממשקים ל Active Directory/LDAP האירגוני ומסייעת לאירגון לשלוט בכל מערכות ניהול המשתמשים ממקום אחד מרכזי

Box תומכת בפרוטוקול - SAML 2.0 - Security Assertion Markup Language
בתקשורת שבין הדפדפן ל IDP - Identity provider